Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Nedašov

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

Hrušovka 420203004000

Propust

Nedašov

1,33 - 1,33

Hrozí záchyt spláví a přelití cesty.

Přelitím cesty dojde k omezení dopravy ke statku a k ONV, s.r.o.

Mosty u č.p.395

Nedašov

0,57 - 0,57

Hrozí záchyt spláví.

Betonové mosty, hrozí záchyt spláví (dřeva) z povodí.

Mostek u garáží

Nedašov

0,44 - 0,44

Hrozí záchyt spláví, vzdutí a rozliv do garáží.

Hrozí stržení přístaveb a plotů za garážemi.

Lávky

Nedašov

0,36 - 0,38

Hrozí stržení.

2 dřevěné lávky k hospodářským objektům na L břehu.

Lávky

Nedašov

0,21 - 0,23

Hrozí stržení splávím.

Betonová a ocelová lávka. Zejména ocelová neukotvená lávka může být stržena.

Most 50736-5

Nedašov

0,14 - 0,14

Hrozí vybřežení v konkávě a masivní záchyt spláví.

V místě dojde i k přítoku soustředěných odtoků z JZ.

Lávka

Nedašov

0,04 - 0,04

Hrozí stržení splávím.

Nedašovka 420203000100

Most 50736-6

Nedašov

4,67 - 4,67

Nekapacitní, dojde k vybřežení v konkávě.

Hrozí masivní záchyt spláví.

Lávky

Nedašov

4,4 - 4,5

Hrozí stržení.

2 ocelové neukotvené lávky, horní bez zábradlí.

Most

Nedašov

4,38 - 4,38

Nekapacitní, hrozí záchyt spláví.

Lávka u MŠ

Nedašov

4,27 - 4,27

Hrozí stržení splávím.

Most u MŠ

Nedašov

4,19 - 4,19

Hrozí záchyt spláví.

Lávka u školy

Nedašov

4,03 - 4,03

Hrozí stržení splávím.

Zúžení koryta

Nedašov

3,9 - 4,03

Kontrakce koryta způsobí vzdutí a rozliv ke škole a cestě ke kavárně.

Most pod ZŠ

Nedašov

3,87 - 3,87

Hrozí záchyt spláví, vzdutí do areálu školy.

Most pod OÚ

Nedašov

3,69 - 3,69

Hrozí záchyt spláví.

Tok: 420203006600

Most k č.p.117

Nedašov

3,11 - 3,11

Nekapacitní, hrozí záchyt spláví.

Mostek k č.p.236

Nedašov

2,95 - 2,95

Nekapacitní, záchyt spláví.

Most u točny

Nedašov

2,8 - 2,8

Nekapacitní, záchyt spláví.

Dojde k proudění po silnici okolo mostu.

Mostek k č.p.131

Nedašov

2,65 - 2,65

Nekapacitní, záchyt spláví.

při omezení profilu ohroženy objekty na P břehu.

Lávky u pily

Nedašov

2,45 - 2,6

Hrozí stržení!

Neukotvené 3 dřevěné lávky - hrozí jejich stržení a nápěch níže na mostech.

Most u č.p.147

Nedašov

2,415 - 2,415

Nekapacitní, záchyt spláví.

Hrozí záchyt stržených lávek.

Lávky u brodu

Nedašov

1,85 - 2,4

Hrozí stržení splávím.

Ocelové a dřevěné lávky (5), hrozí jejich stržení a záchyt na stupních a mostech níže na toku.

Most nad č.p.108

Nedašov

1,56 - 1,56

Hrozí záchyt spláví.

Na návodní straně IS v chráničce.

Most u č.p.39

Nedašov

1,38 - 1,38

Hrozí záchyt spláví.

Lávka

Nedašov

1,3 - 1,3

Hrozí záchyt spláví.

Betonová lávka, dojde k vybřežení na LB komunikaci.

Most u č.p.45

Nedašov

1,09 - 1,09

Nekapacitní, záchyt spláví.

Most pod č.p.129

Nedašov

0,94 - 0,94

Nekapacitní, záchyt spláví.

Lávky u hasičů

Nedašov

0,75 - 0,9

Hrozí stržení splávím.

2 ocelobetonové lávky.

Mosty a lávky u hospody

Nedašov

0,65 - 0,73

Hrozí záchyt spláví, rozliv.

Mostek k hospodě.

Nedašov

0,64 - 0,64

Nekapacitní, záchyt spláví.

Mosty u křižovatky

Nedašov

0,595 - 0,595

Nekapacitní, záchyt spláví.

3 betonovémosty se zábradlím k č.p.122, 350, 71.

Mosty k ob.

Nedašov

0,42 - 0,5

Nekapacitní, záchyt spláví.

Mostky k č.p. 33,9, 73, 74, 75.

Most u č.p.30

Nedašov

0,41 - 0,41

Nekapacitní, záchyt spláví.

Kritický profil pro vzdutí v ulici a zaplavení zástavby,

Most 50736-4

Nedašov

0,13 - 0,13

Záchyt spláví.

Omezením profilu dojde k většímu zalití č.p.44 a při přelití i k zatopení Pálenice a radikálnímu omezení dopravy.

Lávka u OÚ

Nedašov

0,045 - 0,045

Hrozí stržení splávím.

Zatrubnění od farmy

Nedašov

 

Nekapacitní zatrubnění od farmy k DVT.

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 37 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 14.05.2014
 

 

 

Soubor: p--moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 27.4.2013, publikována: 14.5.2014