Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 94
Datum vytvoření výpisu: 17.04.2013
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000 Praha 9 - Vysočany

283 891 564

283 892 662

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000

222 860 111

283 892 662

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
Lieberzeitova 14, čp. 748, 61400 Brno

545 545 111

545 545 100

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín
třída Tomáše Bati čp. 3792, 76001 Zlín

577 690 468

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha 4

244 031 111

244 032 500

ČHMÚ - pobočka Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 011

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 022

541 421 018

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 033

541 421 018

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 072

541 421 018

ČHMÚ - pobočka Ostrava
K Myslivně 3, čp. 2182, 70800 Ostrava

596 900 259,724178574

596 910 284

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS Zlínského kraje
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí
Železničního vojska čp. 1347, 75701 Valašské Meziříčí

950 681 111

950 681 333

HZS - Územní odbor Zlín
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - stanice Slavičín
Hasičská čp. 307, 76301 Slavičín

950 673 111

950 673 333

HZS - stanice Valašské Klobouky
Brumovská čp. 710, 76601 Valašské Klobouky

950 671 111

950 671 333

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží čp. 600, 76001 Zlín

577 006 711

577 006 746

Hygienická stanice Vsetín
U Slévárny čp. 287, Vsetín

571 498 011

 

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 111

541 211 403

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 202

541 637 210

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Dřevařská čp. 11, 60175 Brno

541 211 737

 

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava
Moravní nábřeží čp. 766, 68611 Uherské Hradiště

572 552 716

572 540 808

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště
Moravní náměstí čp. 766, 68611 Uherské Hradiště

572 552 716

572 540 808

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín
Tečovská čp. 1109, 76302 Zlín

577 102 893

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27, čp. 935, 17089 Praha 7

974 811 111

 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J.A.Bati čp. 5637, 76001 Zlín

974 662 111

974 661 970

Policie ČR, Územní odbory Vsetín
Hlásenka čp. 1516, 75523 Vsetín

974 680 229

974 680 900

PČR - Obvodní oddělení Horní Lideč
čp. 237, 75612 Horní Lideč

974 680 721

571 447 218

PČR - Obvodní oddělení Vsetín
Hlásenka čp. 1516, 75523 Vsetín

974 680 651

974 680 768

Policie ČR, Územní odbory Zlín
nám. T. G. Masaryka čp. 3218, 76001 Zlín

974 662 111

577 210 042

PČR - Obvodní oddělení Slavičín
Osvobození čp. 309, 76301 Slavičín

974 662 606

974 662 646

PČR - Obvodní oddělení Valašské Klobouky
Cyrilometodějská čp. 295, 76601 Valašské Klobouky

974 662 607

974 662 617

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

ČEZ, a.s. - poruchy
Duhová 2, čp. 14442, 14053

840 850 860

 

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí
Sokolská čp. 45, 75701 Valašské Meziříčí

840 840 840,840850860

596 612 388

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova čp. 2212, 25101 Říčany

311 118 681(vedení),800900083(nonstoplinka)

311 118 688

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Solná cesta čp. 278, 68601 Uherské Hradiště

840 113 355

 

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II čp. 1718, 14021 Praha

220 221 111

220 226 918

Rozvodné závody Valašské Meziříčí
Sokolská čp. 45, Valašské Meziříčí

571 683 130

 

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 96, čp. 940, 40001 Ústí nad Labem

475 325 131

475 325 130

RWE - Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 6, čp. 2748, 70272 Ostrava

123 9 

 

RWE - Zlín
Vodní čp. 406, 76001 Zlín

123 9 

 

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1, čp. 499, 65702 Brno

532 221 111

545 578 571

RWE Energie, a.s.
Klíšská čp. 940, 40117 Ústí nad Labem

840 113 355,1239(pohotovost)

 

RWE Plynoprojekt, s.r.o.
U Plynárny čp. 223, 14021 Praha

267 976 211

267 976 202

RWE Transgas, a.s.
Limuzská čp. 3135, 10098 Praha

267 971 111

 

RWE Transgas, a.s. - pohotovost
Limuzská 12, čp. 3135, 10098

123 9 

 

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 70272 Ostrava

840 113 355

 

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Valašské Meziříčí
Husova 25, čp. 922, 77501 Valašské Meziříčí

571 622 864

 

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Vsetín
Jasenická čp. 1414, 75501 Vsetín

571 413 415-7

 

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

Český rybářský svaz, o.s.
Nad Olšinami 31, čp. 282, 10000 Praha

274 811 751

274 811 754

ČRS Výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko
Jahnova 14, čp. 890, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

596 620 583

596 620 078

ČRS MO Vsetín [7045]
Na Dolansku čp. 477, 75501 Vsetín

734 376 889

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Mikoláše Alše čp. 573, 75701 Valašské Meziříčí

571 612 102

571 612 114

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K majáku čp. 5001, 76123 Zlín

577 432 891

577 433 350

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 262 111

495 262 391

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 860 228

 

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren čp. 781, 75501 Vsetín

956 957 111

571 489 832

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště
Moravní náměstí čp. 766, 68611 Uherské Hradiště

572 552 716

572 540 808

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí
Jesenická čp. 1106, 77501 Valašské Meziříčí

571 674 508

 

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou čp. 290, 68636 Uherské Hradiště

+42 057 2530111

+42 057 2551118

Vodovody a kanalizace Vsetín
Jasenická čp. 1106, 75511 Vsetín

571 484 011

571 431 910

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí
Jesenická čp. 1106, 77501 Valašské Meziříčí

571 674 508

 

Státní správa 

název

telefon

fax

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, čp. 1442, 10010 Praha 10

267 121 111

267 310 308

Technické služby 

název

telefon

fax

Obec Nedašov Výstavba s.r.o.
Nedašov čp. 370, 76332 Nedašov

577 335 324

577 335 324

Telekomunikace 

název

telefon

fax

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů čp. 227.25, 11000 Praha

+42 022 1131111

 

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 2, čp. 266, Praha Praha

800 222 777

271 481 750

Telefonica O2 Czech repulic, a.s.
Růžová čp. 1238, 68601 Uherské Hradiště

+42 084 0114114

 

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 1, čp. 2144, 14900 Praha

603 601 111

603 604 606

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 167, čp. 3217, 10000 Praha

800 777 777

 

Vodafone Czech Republic a.s.
Masarykovo náměstí čp. 37, Uherské Hradiště

420 800 777777

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati čp. 3792, 76190 Zlín

577 043 111,krizovýtel.577043172

577 043 152

Městský úřad Vsetín
Svárov čp. 1080, 75524 Vsetín

571 491 111

571 419 278

MěÚ Vsetín - Odbor životního prostředí
Svárov čp. 1080, 75524 Vsetín

571 491 703,605256167

571 491 720

Obecní úřad Malá Bystřice
Malá Bystřice čp. 55, 75627

571 443 570

 

Městský úřad Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí čp. 189, 76617

577 311 111

577 320 616

Městský úřad Valašské Klobouky - vodoprávní úřad
Masarykovo náměstí čp. 189, 76601 Valašské Klobouky

577 311 100

577 320 616

Veterinární asanační podniky 

název

telefon

fax

INPOST, spol. s r.o.  pobočka Uherské Hradiště
Moravní nábřeží 299 čp. 299, 68601 Uherské Hradiště

572 535 911

 

MVDr. František Luňák
Zerzavice čp. 1933, Staré Město

572 553 143

 

MVDr. Radomír Mlejnský, MBA
Revoluční čp. 1506, 68601 Uherské Hradiště

725 761 501

 

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
Lazy V čp. 654, 76001 Zlín

577 210 796

577 211 481

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín
Smetanova čp. 1484, Vsetín

571 412 033

571 413 007

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín
Zarámí čp. 88, 76041 Zlín

577 653 111

577 011 114

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

KVV Zlín
Štefánikova čp. 167, 76030 Zlín

973 458 801

973 458 800

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Český červený kříž (ČČK)
Thunovská 18, čp. 183, 11800

251 104 111

251 104 265

Oblastní spolek ČČK Vsetín
4. května čp. 252, 75501 Vsetín

571 413 029

571 413 030

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
U Nemocnice čp. 980, 75742 Valašské Meziříčí

571 758 111

 

Vsetínská nemocnice a. s
Nemocniční čp. 955, 76275 Vsetín

571 818 111

571 419 295

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábř. čp. 600, 76001 Zlín

577 551 111 

577 018 090

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
L Váchy čp. 602, 76001 Zlín

577 056 935

577 056 918

Zdravotnická záchranná služba Vsetín
Nemocniční čp. 940, Vsetín

571 420 305

 

ZZS Zlínského kraje, pobočka Valašské Meziříčí
U nemocnice čp. 1511, 75701 Valašské Meziříčí

571 610 876

571 610 875

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.12.2012, publikována: 14.5.2014