Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 21
Datum vytvoření výpisu: 25.06.2014
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS Zlínského kraje
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - Územní odbor Zlín
Přílucká čp. 213, 76001 Zlín

950 670 111

950 670 333

HZS - stanice Zlín
Přílucká čp. 213, Zlín

950 670 111

950 670 333

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží čp. 600, 76001 Zlín

577 006 711

577 006 746

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín
Tečovská čp. 1109, 76302 Zlín

577 102 893

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J.A.Bati čp. 5637, 76001 Zlín

974 662 111

974 661 970

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

RWE - Zlín
Vodní čp. 406, 76001 Zlín

123 9 

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K majáku čp. 5001, 76123 Zlín

577 432 891

577 433 350

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

ČOV Kašava
čp. 283, Kašava

420 577 104619

 

Moravská vodárenská, a.s.
tř. T. Bati čp. 383, 76049 Zlín

840 668 668

 

Státní správa 

název

telefon

fax

OÚ Kašava
čp. 41, 76319 Kašava

420 577  011 160

577  46 7 205

Školy, školní jídelny 

název

telefon

fax

ZŠ a MŠ Kašava
čp. 193, 76319 Kašava

577 467 268

 

Technické služby 

název

telefon

fax

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V čp. 321, 76302 Zlín

577 111 411,577111421

577 111 440

Telekomunikace 

název

telefon

fax

Česká pošta, s.p.
čp. 41, 76319 Kašava

420 577  001 164

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati čp. 3792, 76190 Zlín

577 043 111,krizovýtel.577043172

577 043 152

Magistrát  města Zlína
náměstí Míru čp. 12, 76140 Zlín

577 630 911

577 630 274

Magistrát města Zlína - odbor životního prostředí a zemědělství
Zarámí čp. 4421, 76140 Zlín

577 630 972,604220460

 

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
Lazy V čp. 654, 76001 Zlín

577 210 796

577 211 481

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží čp. 600, 76275

577 551 111

577 552 107

MUDr. Antonín Minařík
čp. 217,

577 467 210

 

Zdravotnická záchranná služba - oblast Zlín
Peroutkovo nábřeží čp. 434, 76001 Zlín

577 056 910

577 056 918

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.11.2013, publikována: 25.6.2014