Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;
tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
Výzva k přípravě na evakuaci
Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
Osnova zprávy o povodni
Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Povodňový plán obce Kašava, Crisis Consulting s.r.o. 11.11.2013
Legislativní předpis
Metodický pokyn k zabezpečení HPPS, Ministerstvo životního prostředí (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011)
Metodika tvorby digitálních povodňových plánů, MŽP
VH dokument
Soulad PP Kašava s ORP Zlín, Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství 05.02.2014
Stanovisko Lesy ČR k PP obce Kašava, Lesy ČR 20.01.2014
Stanovisko Povodí Moravy k PP obce Kašava, Povodí Moravy, s.p. Brno 06.01.2014

 

Počet dokumentů evidovaných k povodňovému plánu v POVIS ke dni 25.06.2014: 6.

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.11.2013, publikována: 25.6.2014