Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

Povodňový plán obce Nedašov

Obec s rozšířenou působností:

Valašské Klobouky

Kraj:

Zlínský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Valašské Klobouky - vodoprávní úřad

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Městský úřad Valašské Kloubouky

Podpis: Ing. Dorňák Milan

Dne: 09.07.2013, č.j. MUVK/11872/2013

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: Obec Nedašov

Dne: 14.06.2013, č.j. 03/10/2013

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 14.5.2014

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 30.11.2012, publikována: 14.5.2014