- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Boční panel - legenda

Brumov - Bylnice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

- C -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Česká pošta, s. p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Český červený kříž (ČČK)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČEZ Teplárenská, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČEZ, a.s. - poruchy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČHMÚ - pobočka Ostrava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČRS MO Vsetín [7045]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

ČRS Výbor územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Doprava - mapa

Důležité organizace

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 14.05.2014 

- G -

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 14.05.2014 

Hygienická stanice Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS - stanice Slavičín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS - stanice Valašské Klobouky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS - Územní odbor Vsetínsko

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS - Územní odbor Vsetínsko, pracoviště Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS - Územní odbor Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

HZS Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- I -

informace - telefon

Informační lišta

INPOST, spol. s r.o.  pobočka Uherské Hradiště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jihomoravská plynárenská, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- K -

katastrální území v ORP

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Krajský úřad - Zlínský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

KVV Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- L -

Legenda

Lesy České republiky, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Loučka - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

- M -

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Valašské Klobouky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Městský úřad Valašské Klobouky - vodoprávní úřad

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Městský úřad Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Metodické pokyny

MěÚ Vsetín - Odbor životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Ministerstvo životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

MVDr. František Luňák

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

MVDr. Radomír Mlejnský, MBA

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Návojná - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Nedašov - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Nedašova Lhota - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

NET4GAS, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obec Nedašov Výstavba s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Obecní úřad Malá Bystřice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Oblastní spolek ČČK Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

ORP Vsetín - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 30.11.2012 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

PČR - Obvodní oddělení Horní Lideč

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

PČR - Obvodní oddělení Slavičín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

PČR - Obvodní oddělení Valašské Klobouky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

PČR - Obvodní oddělení Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

počet obyvatel obcí ORP

Policejní prezidium České republiky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Policie ČR, Územní odbory Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Policie ČR, Územní odbory Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodí Moravy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Povodňová komise obce

Povodňová komise obce - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňová komise obce Jestřabí - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňová komise obce Křekov - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňová komise obce Tichov - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňová komise obce Vlachova Lhota - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňová komise obce Vlachovice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Povodňové orgány

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

PPVN - mapa

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

- R -

Reader

revize

Rozvodné závody Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE - Severomoravská plynárenská, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE - Zlín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Energie, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE GasNet, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Transgas, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Transgas, a.s. - pohotovost

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Ředitelství České inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

- S -

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Severomoravská plynárenská a.s., Plynoslužebna Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Soubor map

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 14.05.2014 

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Správci vodních toků

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconHlásné profily 
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Stromová legenda

- T -

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Telefonica O2 Czech repulic, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 
Iconpk-upk

Uživatelská mapa

- V -

Valašské Klobouky - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 24.04.2013 

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Vodní toky

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky
IconPOVIS: generováno 14.05.2014 

Vodní toky a díla - mapa

Vodovody a kanalizace Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Vsetínská nemocnice a. s

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášky

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Zdravotnická záchranná služba Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

zpracovatel

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

ZZS Zlínského kraje, pobočka Valašské Meziříčí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.06.2013