Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Kašava

Obec s rozšířenou působností:

Zlín

Kraj:

Zlínský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p. Brno, Lesy ČR, s.p. Správa toků
Dne: 06.01.2014 č.j. PM062404/2013-219/To, LCR957/006623/2013-731

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis: Ing. Robert Navrátil, životní prostředí magistrátu Zlín

Dne: 17.01.2014 č.j. MMZL 7586/2014

Schválení povodňového plánu:

Podpis: zastupitelstvo obce Kašava

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 25.6.2014

 

 

ČHMÚ: výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.11.2013, publikována: 25.6.2014