- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Boční panel - legenda

Bohuslavice u Zlína - pk 

Březnice - pk 

- C -

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s.p.

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

ČHMÚ

ČOV Kašava

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Dobrkovice - pk 

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Držková - pk 

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconZpůsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků
IconZpůsob zajištění evakuace
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHydrologické údaje
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 

- F -

Fryšták - pk 

- G -

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHydrologické údaje
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 

Hřivínův Újezd - pk 

Hvozdná - pk 

Hygienické stanice

HZS - stanice Zlín

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

HZS - Územní odbor Zlín

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

HZS Zlínského kraje

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

- I -

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kaňovice - pk 

Karlovice - pk 

Kašava - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconZpůsob zajištění aktualizace
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS pk: generováno 25.06.2014 

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 25.06.2014 

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Krajský úřad - Zlínský kraj

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Kritická místa

IconZvláštní povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- L -

Legenda

Lípa - pk 

Lukov - pk 

Lukoveček - pk 

- M -

Magistrát  města Zlína

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Magistrát města Zlína - odbor životního prostředí a zemědělství

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Machová - pk 

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconZvláštní povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Moravská vodárenská, a.s.

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

MUDr. Antonín Minařík

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Mysločovice - pk 

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obec Hostišová - pk 

Objekty dPP - mapa

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconCharakteristika ohrožených objektů
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Zlín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 25.06.2014 

OÚ Kašava

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise - pk 

Povodňová komise obce Lhota - pk 

Povodňová komise Sazovice - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

- R -

Racková - pk 

Reader

Rozvodné sítě

RWE - Zlín

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHydrologické údaje
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 25.06.2014 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stromová legenda

Šarovy - pk 

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby Zlín, s.r.o.

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 25.06.2014 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vlčková - pk 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 25.06.2014 

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba - oblast Zlín

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Zdravotnictví

zkratky

Zlín - pk 

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

ZŠ a MŠ Kašava

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 25.06.2014
Iconpk: generováno 25.06.2014

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Želechovice nad Dřevnicí - pk